Mosjonsløp 2020

Et løp for alle!

Historie
Vi samarbeider med Norsk forening for cystisk fibrose og Stiftelsen organdonasjon for å bevisstgjøre mere om sykdommen CF, og viktigheten rundt dette med å si ja til organdonasjon.

Norsk forening for cystisk fibrose ble stiftet i 1976, og er en forening for personer med cystisk fibrose (CF) og nære pårørende. Det er ca. 1000 medlemmer, og ca. 370 personer har CF i Norge. For å lese mere om foreningen og sykdommen cystisk fibrose kan du gå inn på nettsiden www.cfnorge.no

Stiftelsen Organdonasjon ble stiftet i 1997 for å kunne gi bedre informasjon, samt skape bevissthet om, og få nordmenn til å si ja til organdonasjon. For å lese mere om stiftelsen organdonasjon kan du gå inn på nettsiden
www.organdonasjon.no